Wydanie

SPACEFOOT SAS
Siedziba główna: 36 rue raspail 92300 Levallois-Perret, FRANCE
Kapitał: 73762,40 €
Numer identyfikacyjny - RCS Paris: 50422661400015
Numer VAT: FR65504226614

Kontakt-us

Hosting

Ta strona jest hostowana przez OVH SAS 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - FRANCE

SIREN 424761419

DANE OSOBISTE

Zgodnie z prawem francuskim "Informatique et Libertés" (article 34), masz prawo do dostępu, poprawiania i usuwania wszystkich swoich danych osobowych. Możesz dochodzić swoich praw poprzez złożenie wniosku:

• przez Internet wypełniając niniejszy formularz kontaktowy
• pocztą na następujący adres: Spacefoot SAS - Consumer Service - 36 rue raspail 92300 Levallois-Perret, FRANCE